top of page
Welcome Cover

Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)​

Prosimy o zawiadamianie o wadach dotyczących produktu oraz zgłaszanie żądania reklamacji lub odstąpienia od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mysunflower.pl . W wiadomości e-mail prosimy o podanie jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaj nieprawidłowości, dane kontaktowe oraz . Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź zostanie wysłana na podany przez klienta adres e-mail. Po upływie terminu 14 dni od złożenia reklamacji, zostaje ona automatycznie uznana jako rozpatrzona pozytywnie. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad.

Footer
bottom of page